Dil ve Çeviribilim Dergisi
Abbreviation: JLTS | DOI: 10.29329/jlts

Açık Erişim Politikası

Dil ve Çeviribilim Dergisi açık erişimli bir dergi olup, yayınlanan makaleleri akademisyen, öğrenci ve ilgililere ücretsiz olarak sunmanın bilginin evrensel erişimini arttıracağı ilkesinden hareketle, içeriklerini açık erişimle yayınlamaktadır. JLTS The Budapest Open Access Initiative (BOAI) girişimini desteklemektedir.

The Budapest Open Access Initiative (BOAI) metnine ulaşmak için tıklayınız.

40 defa okundu.