Dil ve Çeviribilim Dergisi
Abbreviation: JLTS | DOI: 10.29329/jlts

Yayın Kurulu

Editör
Dr. Harun Serpil Anadolu Üniversitesi, Türkiye
Yayınevi Yazı İşleri Sorumlusu
Ulaş Yabanova Çanakkale Onsekiz Mart University, Turkey

64 defa okundu.